Đây là năm số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện, xử lý giảm so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, xẩy ra ở hầu hết các lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là nhóm tội phạm về ma túy có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều đối tượng lợi dụng địa bàn trên tuyến biên giới để thực hiện hành vi phạm tội, vận chuyển số lượng lớn ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Phức tạp là vậy, nhưng các chỉ tiêu hoạt động nghiệp vụ của ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 96,7% (vượt 6,7%); tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt tỷ lệ 85,8% (vượt 5,8%),tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn truy tố là 99,2% (vượt 4,2%); các trường hợp bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100% (vượt 5%); không có trường hợp nào bị oan, đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Tòa tuyên bị cáo không phạm tội.


 Viện trưởng Lê Thị Quỳnh Hoa tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối cho các đơn vị xuất sắc

Qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, VKS hai cấp đã ban hành văn bản yêu cầu khởi tố đối với 48 vụ 54 bị can nhằm chống bỏ lọt tội phạm; 27 Kháng nghị, 174 bản kiến nghị và 441 yêu cầu về việc khắc phục vi phạm trong hoạt động giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án... Ngoài ra, ban hành 23 kiến nghị đối với Cơ quan quản lý Nhà nước về phòng ngừa vi phạm, tội phạm trên địa bàn.

Các kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đều có căn cứ, được các cơ quan tư pháp chấp nhận với tỷ lệ cao. Tỷ lệ chấp nhận kháng nghị phúc thẩm hình sự đạt 90,9% (vượt 20,9%); dân sự, hành chính đạt 88,8% (vượt 8,8%), kiến nghị được chấp nhận 100%.


 Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tiến.

Trong công tác xây dựng ngành, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có những biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, kế hoạch công tác của đơn vị. Đáng chú ý, đơn vị đã xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đề ra biện pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả; nhiều chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra cao hơn so với hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của VKSND tối cao để phấn đấu thực hiện.

Đặc biệt đã chú trọng đổi mới các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là những nhiệm vụ về cải cách tư pháp gắn với yêu cầu “nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên được tăc cường; công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục có những đổi mới; tổ chức bộ máy của VKS hai cấp tiếp tục được kiện toàn; công tác tuyên truyền được chú trọng.


 Viện KSND TX Hồng Lĩnh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Từ những kết quả xuất sắc đã đạt được đó, năm 2018 ngành Kiểm sát Hà Tĩnh có 24 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, 8 tập thể được công nhận “tập thể lao động xuất sắc”, VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể VKSND tỉnh; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị cấp phòng và 2 đơn vị VKSND cấp huyện; Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 16 lượt tập thể và 56 lượt cá nhân; có 20 lượt tập thể và 104 lượt cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen; 4 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen.

Bùi Tiến