Theo Thông báo ngày 10/1/2024 của VKSND tỉnh Cà Mau, đơn vị dự kiến sẽ tuyển 19 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát; 1 công chức làm công tác Văn thư.

Đối với VKSND tỉnh Bến Tre, đơn vị dự kiến tuyển dụng 32 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại VKSND cấp huyện và các phòng trực thuộc VKSND tỉnh; 1 công chức làm công tác cơ yếu tại VKSND tỉnh Bến Tre.

Theo thông báo của VKSND tỉnh Lâm Đồng, đơn vị dự kiến tuyển dụng 21 công chức nghiệp vụ kiểm sát.

VKSND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng 36 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát tại VKSND cấp tỉnh và 10 VKSND cấp huyện.

Còn VKSND tỉnh Hà Tĩnh dự kiến tuyển dụng 13 công chức nghiệp vụ kiểm sát (ngạch Chuyên viên).

VKSND tỉnh Nam Định thông báo tuyển dụng 16 công chức ngạch nghiệp vụ Kiểm sát làm việc tại VKSND cấp huyện.

Thông báo của VKSND các tỉnh cũng nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn chung. Cụ thể, là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi; 

Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ; 

Có phẩm chất đạo đức tốt; đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45 kg trở lên. 

VKSND tỉnh Cà Mau lưu ý, không áp dụng quy định về chiều cao, cân nặng đối với người được tuyển dụng công chức chuyên môn nghiệp vụ Văn thư.

leftcenterrightdel
 Công chức ngành KSND trao đổi công việc. (Ảnh minh hoạ)

Thông báo cũng nêu rõ các điều kiện cụ thể  về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. Trong đó, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đã tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đối với các trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức và người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển, VKSND tỉnh lập danh sách báo cáo Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao để xem xét cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể. 

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung: Gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, quy định tại Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng thứ tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. 

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, quy định tại Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015.

Hình thức thi: thi viết. Thời gian thi: 180 phút.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong Quý I năm 2024.

P.V