Vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xác minh thông tin báo chí và đơn của công dân phản ánh tại Công ty TNHH MTV Sông Chu (Công ty Sông Chu), đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm nhiều người nhà của Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Lê Văn Thủy.

leftcenterrightdel
Đơn thư phản ánh của công dân về việc "người nhà" của Chủ tịch HĐTV Lê Văn Thủy giữ nhiều vị trí lãnh đạo. 

Sở Nội vụ kết luận việc báo chí và đơn của công dân phản ánh nhiều người có mối quan hệ gia đình với ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Sông Chu được bố trí các chức danh quản lý, lãnh đạo công ty và đơn vị trực thuộc là đúng sự thật.

Đối với bà Hoàng Thị Thu Hiền (vợ ông Lê Văn Thủy), có trình độ chuyên môn là Cử nhân Kinh tế (Đại học Tài chính Kế toán), từ tháng 4/2010 đến tháng 1/2017 được giữ chức Phó Trưởng phòng Tài vụ công ty. Căn cứ Luật Kế toán năm 2015, thì bà Hiền thuộc diện những người không được làm kế toán, do là vợ của Tổng Giám đốc công ty (lúc ông Lê Văn Thủy đang giữ chức Tổng Giám đốc công ty). Vì vậy đến ngày 15/2/2017, bà được phân công làm công việc khác, không làm công tác kế toán.

Tuy nhiên đến tháng 5/2023, bà Hiền được giao quản lý, điều hành hoạt động phòng Tài chính - Kế hoạch (công ty đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đối với bà Hiền; nhưng nghị quyết của HĐTV, thông báo của Tổng Giám đốc là giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động phòng Tài chính - Kế hoạch đối với bà). Việc giao nhiệm vụ cho bà Hiền nêu trên là không đúng với quy định của Luật Kế toán (phụ trách quản lý, điều hành, trong đó có nhiệm vụ về công tác kế toán).

Mặt khác, đối chiếu theo khoản 5 Điều 6 Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ thì việc bà Hoàng Thị Thu Hiền được giao quản lý, điều hành hoạt động phòng Tài chính - Kế hoạch là chưa phù hợp. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW, Công ty Sông Chu chưa kịp thời nghiên cứu, khắc phục, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Lê Văn Thủy và công ty.

leftcenterrightdel
Kết quả xác minh của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. 

Đối với ông Lê Hoàng Sơn (con trai ông Lê Văn Thủy) thì quy trình và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cơ bản bảo đảm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý và các đơn vị trực thuộc của công ty. Tuy nhiên, xét về thời gian công tác (tuyển dụng tháng 7/2016, đến tháng 7/2019 được giữ chức Phó Giám đốc chi nhánh, đến tháng 9/2021 giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật); các quy trình chỉ giới thiệu ông Lê Hoàng Sơn để lấy tín nhiệm là chưa bảo đảm khách quan, minh bạch.

Quy trình và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các cá nhân: Lê Văn Hiểu, Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Triệu Sơn (em ruột của ông Lê Văn Thủy); ông Hoàng Minh, Giám đốc Chi nhánh Xây dựng công trình và Kinh doanh tổng hợp Công ty Sông Chu (em ruột vợ ông Lê Văn Thủy); ông Lê Khắc Anh, Phó Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn (con của chị gái ông Lê Văn Thủy) được xác định là cơ bản bảo đảm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý và các đơn vị trực thuộc của Công ty Sông Chu.

Bên cạnh đó, báo chí và đơn của công dân phản ánh việc 2 em rể của ông Lê Văn Thủy làm lái xe chi nhánh trực thuộc công ty và cháu ruột đang làm kế toán, được quy hoạch làm kế toán trưởng của Công ty Sông Chu cũng đúng sự thật.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ Thanh Hóa, Công ty Sông Chu đã ban hành đầy đủ các quy chế nội bộ liên quan đến việc quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của công ty theo quy định.

Tuy nhiên, một số nội dung quy định của quy chế bổ nhiệm, các quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch bổ nhiệm, luân chuyển của HĐTV đối với các chức danh trưởng, phó các phòng, ban; Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh đã nêu ở trên là chưa bảo đảm thẩm quyền theo quy định, chưa phù hợp với quy định chung của pháp luật, dẫn đến chưa đảm bảo khách quan trong quá trình thực hiện.

Để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về người đứng đầu là Chủ tịch HĐTV, các thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc công ty; trách nhiệm của Kiểm soát viên chưa phản ánh, báo cáo kịp thời với chủ sở hữu công ty theo chức trách, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc kiểm tra, giám sát các công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý về công tác cán bộ.

Sở Nội vụ Thanh Hóa đề xuất, kiến nghị Công ty Sông Chu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý; khắc phục kịp thời những khuyết điểm, sai phạm được chỉ ra trong báo cáo kiểm tra, xác minh để có hình thức xử lý phù hợp.

Khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, bố trí các trường hợp lãnh đạo quản lý là người nhà, người thân của Chủ tịch HĐTV đã có đơn xin thôi chức vụ và đã được HĐTV công ty ra nghị quyết theo thẩm quyền đảm bảo quy định; đồng thời, thực hiện việc rà soát sắp xếp, bố trí lãnh đạo quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc phù hợp với Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế đã ban hành về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển bảo đảm đúng quy định về thẩm quyền trong quy hoạch, bổ nhiệm và khả thi trong thực hiện, phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của công ty.

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả tổ chức thực hiện các nội dung trước ngày 30/10 và 30/12.

Đối với Sở Nội vụ, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh./.

Bình Minh