VKSND thành phố Hà Nội kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án

25/11/2021 18:54
(BVPL) - VKSND thành phố Hà Nội vừa thực hiện việc kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc 03 quyết định thi hành án của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thi hành các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực.