Đoàn Thanh niên VKSND tối cao sinh hoạt chính trị với chủ đề "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn"

15/03/2024 18:31
Chúng tôi là kiểm sát viên

Ngày 14/3/2024, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao tổ chức thực hiện chương trình sinh hoạt chính trị chủ đề "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn" với các hoạt động: "Hành trình theo chân Bác"; tham quan khu di tích Hoàng thành Thăng Long; tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam...