Phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp

25/09/2022 08:54
Tin truyền hình

Nhiệm kỳ 2022-2025 và thời gian tới, Chi bộ Phòng 6 Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của toàn Chi bộ; đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp...