Tòa án áp dụng sai án lệ gây thiệt hại cho đương sự. Viện kiểm sát kháng nghị

07/04/2024 10:29
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Những năm gần đây, Tòa án nhân dân tối cao đã quan tâm đầu tư cho công tác xây dựng và phát triển án lệ. Điều này đã bước đấu góp phần bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng pháp luật khi xét xử của Tòa án nhân dân các cấp. Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn còn có những vụ án mà Hội đồng xét xử áp dụng sai án lệ, gây thiệt hại cho đương sự dẫn đến Viện kiểm sát phải ban hành kháng nghị xét xử lại vụ án, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự...