Thảo luận trực tuyến sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội

26/05/2020 19:33

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. (Nguồn: VNews)