Nước sông Tô Lịch đen trở lại, xuất hiện cá chết

14/07/2019 09:57

Nước sông Tô Lịch bỗng xanh kỳ ảo khi Hà Nội mở cửa xả nước Hồ Tây

Sau khi nhận khoảng 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, nước sông Tô Lịch mấy qua trở nên trong xanh, giảm mùi hôi. Tuy nhiên, đến chiều nay (13/7), nước sông Tô Lịch đen trở lại, cá chết trắng tại một số khu vực. (Nguồn: TTXVN)