Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

07/08/2020 12:09
Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội. Nguồn: Vnews

Advertisement