Hà Nội đảm bảo an toàn phòng dịch trong lễ giao quân

27/02/2021 15:44

Hội nghị Quân chính toàn quân 2020

Sáng 27/2, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng thời tổ chức lễ giao, nhận tân binh. Nguồn: Vnews

Advertisement