Cách ly xã hội tác động thế nào đến đại dịch

03/04/2020 16:56

Người cao tuổi cần làm gì để phòng tránh COVID-19?

Cách ly xã hội - cách thiết lập khoảng cách giữa nhiều người, đã xuất hiện trên thế giới từ thế kỷ trước. Trong COVID-19, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên áp dụng. Nguồn: VnExpress