Bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ, vẫn thu phí

23/08/2019 10:25

Phạt nguội và câu chuyện thay đổi ý thức người cầm lái ở Việt Nam

Việc bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ không làm thay đổi quy định của pháp luật hiện hành về nộp phí sử dụng đường bộ. (Nguồn: VNews)