60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ như thế nào?

12/03/2021 16:36

8.000 liều vaccine COVID-19 được phân bổ trong 10 ngày ở Hà Nội thế nào?

Tới đây, Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) sẽ chuyển giao 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Ngoài ra, sẽ có 30 triệu liều từ COVAX. 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 này sẽ được tiếp nhận và cung ứng như thế nào tại Việt Nam? Nguồn: Vnews

Advertisement