125 ngày Việt Nam chống dịch trong mắt người nước ngoài

26/05/2020 11:16

WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát COVID-19

Nhiều năm ở TP HCM, võ sư FX LealdelaTorre cho rằng Chính phủ Việt Nam đã hành động nhanh chóng, còn Kris Prihodova thấy cô đã đúng khi không quay về Czech... Nguồn: VnExpress