leftcenterrightdel
 Phòng khám đa khoa Thiện Hòa.

Thanh tra Sở Y tế, qua thanh tra đã phát hiện 5 hành vi vi phạm được phát hiện. Thứ nhất là, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Thứ hai là, phòng khám sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Thứ ba là, sổ y bạ cấp cho người bệnh điều trị ngoại trú không ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người bệnh, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán bệnh tật. Thứ tư là, phòng khám không tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Thứ năm là, quảng cáo dịch vụ đặc biệt (khám bệnh, chữa bệnh) nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Với những vi phạm được chỉ ra, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 122 triệu đồng đối với Công ty cổ phần đầu từ Tân Thiên Hòa về hoạt động của Phòng khám đa khoa Thiện Hòa. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám trong 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng trong 2 tháng; đình chỉ hoạt động Ngoại khoa của phòng khám trong thời gian 2 tháng; đình chỉ hoạt động của phòng khám. Thanh tra Sở Y tế cũng yêu cầu phòng khám phải thu hồi các nội dung giới thiệu, quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh nam khoa trên carvizit của phòng khám.

Hoài Thu