Thực hiện Công văn số 949/YDCT-QLD ngày 23/8/2022 của Cục Quản lý Y Dược cổ truyền về việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Phòng phong không đạt chỉ tiêu độ ẩm, Sở Y tế Hà Nội đã thông báo thu hồi vị thuốc cổ truyền Phòng phong, số lô: 011021, NSX: 081021, HD: 080423, do Công ty cổ phần Dược phẩm Thành Phát cung ứng. Mẫu thuốc lấy tại tỉnh Bắc Ninh, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ ẩm (vi phạm mức độ 3).

leftcenterrightdel
 Vị thuốc cổ truyền có nhiều tác dụng trong chữa bệnh

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thành Phát thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định tại Công văn số 949/YDCT-QLD.

Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Phòng phong, số lô: 011021, NSX: 081021, HD: 080423 của các đơn vị.

Đồng thời, thực hiện Công văn số 950/YDCT-QLD ngày 23/8/2022 của Cục Quản lý Y Dược cổ truyền về việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Ngưu tất không đạt chỉ tiêu độ ẩm, Sở Y tế thông báo thu hồi vị thuốc cổ truyền Ngưu tất, số lô: TL-N2210111221, NSX: 29/12/2021, HD: 29/12/2023, do Công ty cổ phần Đông Y Dược Thăng Long cung ứng. Mẫu thuốc lấy tại tỉnh Bắc Ninh, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ ẩm (vi phạm mức độ 3).

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty cổ phần Đông Y Dược Thăng Long thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định tại Công văn số 950/YDCT-QLD. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Ngưu tất, số lô: TL-N2210111221, NSX: 29/12/2021, HD: 29/12/2023 của các đơn vị.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, cơ sở y tế ngoài công lập, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Phòng Y tế quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiếm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với cơ quan truyền thông thông tin tới cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Hoài Thu