leftcenterrightdel
 Tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi.

Đối tượng tiêm là tất cả học sinh đang học lớp 2, lớp 3 năm học 2022-2023 (không kể lứa tuổi) và trẻ không đi học (tại cộng đồng) sinh từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2015. 

Theo đó, toàn tỉnh có khoảng trên 53.000 trẻ em trong độ tuổi tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td). Tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc xin Td đồng loạt tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố, tùy thuộc vào tình hình thực tế các địa phương có thể triển khai cuốn chiếu theo xã, điểm trường. Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót, hoãn tiêm ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên.

Tại Quảng Ninh,  trong năm 2019 và đầu năm 2020, tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Uốn ván-Bạch hầu giảm liều (Td) tại tất cả các huyện, thành phố, thị xã. Kết quả, tỷ lệ tiêm năm 2019 đạt 91,86%, năm 2020 đạt 95,65%, không ghi nhận các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Triển khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi có vai trò quan trọng giúp củng cố miễn dịch của trẻ để chủ động phòng bệnh bạch hầu và uốn ván. Việc triển khai này tiếp tục được duy trì và mở rộng trong năm 2022.

Trúc Khánh