leftcenterrightdel
Lễ ký kết khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng 

Văn phòng EOC khu vực miền Trung đặt tại Viện Pasteur Nha Trang và trực thuộc Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Văn phòng EOC sẽ là trung tâm điều phối, đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, bao gồm các dịch bệnh nguy hiểm tái nổi hay mới nổi ảnh hưởng tới an sinh xã hội, sức khỏe người dân ở khu vực miền Trung.

Trong hoạt động thường nhật, cán bộ EOC liên tục thu thập, theo dõi và phân tích dữ liệu giám sát, tiến hành điều tra dịch và tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Y tế. Việc khánh thành và đưa EOC khu vực miền Trung vào vận hành đã phản ánh mối quan hệ sâu sắc giữa Bộ Y tế Việt Nam với Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ cũng như Cơ quan Giảm thiểu các Mối đe dọa Quốc phòng (DTRA) của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong công tác giám sát, đáp ứng với các sự kiện Y tế công cộng khẩn cấp ở Việt Nam và trên toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng việc khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung “là dấu mốc quan trọng trong lộ trình thiết lập và vận hành hệ thống đáp ứng khẩn cấp tại Việt Nam. Văn phòng EOC giúp thu thập sớm thông tin về các mối nguy cơ y tế công cộng từ nhiều nguồn, phân tích và chia sẻ các thông tin, qua đó giúp cho việc lập kế hoạch đáp ứng phù hợp, hiệu quả và đảm bảo tốt các vấn đề điều phối khi có các tình huống y tế công cộng khẩn cấp trên địa bàn.” 

EOC khu vực miền Trung ra đời sẽ giúp củng cố thêm mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và tái khẳng định các mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế trong việc dự phòng, phát hiện, theo dõi, kiểm soát và ứng phó với các mối nguy đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Lê Sử