Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh việc thu, thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng theo quy định của pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế gần đây nhất là Công văn 1157/BYT-KHTC ngày 10/3/2022, trong đó:

- Trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm theo quy định về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả (trừ trường hợp xét nghiệm tại cộng đồng): Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BYT.

- Trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả và trường hợp khác do ngân sách nhà nước chi trả: Thực hiện theo hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ, đặt hàng theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP.

- Đối với dịch vụ xét nghiệm do địa phương đặt hàng thanh toán từ ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định giá theo thẩm quyền tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP; căn cứ, phương pháp, trình tự định giá thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 32/2019/NĐ-CP.

leftcenterrightdel
  Đối với xét nghiệm tự nguyện, theo yêu cầu: Không thực hiện mức giá theo yêu cầu đối với xét nghiệm COVID-19, thực hiện theo mức thu với đối tượng không thanh toán Bảo hiểm y tế. Ảnh minh hoạ

- Trong bối cảnh cấp bách chưa kịp ban hành mức giá để đặt hàng đơn vị cung cấp dịch vụ xét nghiệm, đề nghị tạm thanh toán chi phí đặt hàng và ký hợp đồng theo mức giá tạm thời, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đặt hàng thì thanh quyết toán theo quy định.

- Đối với xét nghiệm tự nguyện, theo yêu cầu: Không thực hiện mức giá theo yêu cầu đối với xét nghiệm COVID-19, thực hiện theo mức thu với đối tượng không thanh toán Bảo hiểm y tế (theo Công văn 8157/BYT-KHTC).

Ngọc Anh