leftcenterrightdel
Từ ngày 3/12/2021, TP Hải Phòng sẽ bỏ các chốt kiểm soát dịch COVID-19. 

Theo đó, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo dừng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành thành phố tại các cửa ngõ ra, vào thành phố từ 0h00’ ngày 3/12/2021.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường nhân lực xuống các cơ sở để tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Giao UBND các quận, huyện nơi đặt Chốt kiểm soát tiếp nhận bàn giao và quản lý trang thiết bị của các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành thành phố.

Trước đó, Sở Y tế TP Hải Phòng đã có văn bản đề xuất dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố với lý do: Thực hiện Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Để tạo thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa và việc đi lại của người dân, nên tại các chốt kiểm soát không yêu cầu kiểm tra kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với người dân vào thành phố.

Đa số người dân vào thành phố chủ yếu từ vùng có nguy cơ thấp (cấp độ 1, cấp độ 2), các khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3, cấp độ 4) đã được các địa phương kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 23/11/2021 về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Hiện nay, trên phạm vi toàn quốc đã thực hiện khai báo y tế điện tử bằng phần mềm PC-COVID, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai thống nhất ứng dụng PC-COVID trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Việc khai báo thông tin bằng giấy hoặc khai báo điện tử tại các chốt kiểm soát không còn phù hợp.

Do đó, UBND TP Hải Phòng quyết định dừng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố, tăng cường nhân lực xuống các cơ sở để tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Hoàng Hưng