Cụ thể, trong thời gian qua Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp thông tin về việc một số tổ chức cá nhân lợi dụng danh nghĩa Cục An toàn thực phẩm hoặc các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm gọi điện hoặc trực tiếp đến các doanh nghiệp yêu cầu mua các tài liệu về an toàn thực phẩm, thậm chí có hình thức dọa nạt doanh nghiệp.

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế khẳng định không có chủ trương về việc bán các tài liệu về an toàn thực phẩm như nêu trên.

Hiện tại, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an để xử lý vụ việc trên.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm nếu phát hiện các hành vi nêu trên gọi điện đến số điện thoại sau: Số máy bàn 0243.232.1556; số máy di động 091.181.1556. Email: tiepnhantinvipham@vfa.gov.vn./.

PV