Cục An toàn thực phẩm mới nhận được thông tin từ Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh về việc Công ty Premier Foods đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa. Các sản phẩm này đã được nhập khẩu về Việt Nam.

Đó là  các sản phẩm Ambrosia My Mini Custard Pots, Ambrosia My Mini 30% Less Sugar Custard Pots, Ambrosia My Mini Rice Pots, đóng gói 6X55g, được sử dụng tốt nhất đến tháng 10/2024.

Các sản phẩm có thể được bán tại Bibo Mart, Kids Plaza, Concung, Shoptretho, TutiCare

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã chuyển toàn bộ thông tin cho Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương để đề nghị thực hiện rà soát các sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường, giám sát việc thu hồi và kiểm soát việc nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc cảnh báo trên.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm trong thông tin cảnh báo và thông tin ngay cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nếu phát hiện các sản phẩm thuộc lô cảnh báo này trên thị trường.

 
Hoài Thu