Nhằm tạo thêm nguồn lực cùng Nhà nước chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của những thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; mỗi cán bộ, công chức, người lao động tại VKSND huyện Đak Pơ tự nguyện ủng hộ một ngày lương để góp phần hỗ trợ cuộc sống của mỗi gia đình thương binh, liệt sĩ ngày càng tốt hơn.

leftcenterrightdel
 Công đoàn VKSND huyện Đak Pơ ủng hộ số tiền cho quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Sáng ngày 12/10/2021, Công đoàn VKSND huyện Đak Pơ đã trực tiếp trao toàn bộ số tiền ủng hộ cho Ban Quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện.

Võ Thị Mỹ Trang