leftcenterrightdel
Bàn giao sổ BHXH cho người lao động chuyển việc làm tại BHXH Quế Võ (Bắc Ninh). 

Tại Hội nghị thông tin định kỳ tháng 4/2018 vào sáng ngày 27/4, lãnh đạo Ban sổ thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, để đạt được kết quả trên, ngay sau khi có kế hoạch triển khai của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh đã kịp thời có văn báo cáo, tham mưu, đề nghị UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức, các doanh nghiệp và UBND cấp huyện cùng vào cuộc để tổ chức thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; đồng thời là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành BHXH và Bưu điện, các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các địa phương, từ ngày 12 đến ngày 18/4, tại hai khu vực, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trong đó có nội dung sơ kết công tác công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động để đánh giá những kết quả đạt được sau hơn một năm tổ chức thực hiện; khó khăn, vướng mắc của địa phương và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động đảm bảo chất lượng, phấn đấu đến 30/9 hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động.

BHXH Việt Nam đang kiểm tra, rà soát, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH trong phần mềm quản lý, tiến tới mục tiêu năm 2020, thực hiện quản lý sổ BHXH điện tử, người lao động sẽ dễ dàng quản lý, tra cứu được quá trình đóng BHXH của mình, rút ngắn hơn nữa quy trình, thủ tục trong giải quyết các chế độ cho người tham gia.

XC/Báo Tin tức