Ngày 20/2/2019, Báo Bảo vệ pháp luật nhận được Công văn số 195/CBC-BCTƯ của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời Báo Bảo vệ pháp luật về việc bà Lê Thị Thu Hương chưa thực hiện nộp lại thẻ nhà báo sau khi Báo đã thông báo việc không tiếp tục ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) đối với bà Lê Thị Thu Hương.

Cục Báo chí có ý kiến như sau: Trường hợp người được cấp thẻ nhà báo không nộp lại thẻ đã được quy định tại Điều 28 Luật Báo chí 2016, theo đó, cơ quan báo chí có trách nhiệm thông báo trên sản phẩm báo chí của mình, trừ trường hợp người phải nộp lại thẻ đã mất thẻ và báo cáo bằng văn bản với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo ý kiến của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, nay, Báo Bảo vệ pháp luật chính thức thông báo như sau:

Ngày 11/10/2018, Báo Bảo vệ pháp luật có Thông báo số 249/TB-T5 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Lê Thị Thu Hương. Sau đó, ngày 1/11/2018, Báo Bảo vệ pháp luật ban hành Quyết định số 210/QĐ-T5 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Lê Thị Thu Hương, kể từ ngày 3/11/2018. 

Tiếp đến ngày 9/11/2018, Báo Bảo vệ pháp luật đã lập biên bản, thực hiện việc bàn giao cho bà Lê Thị Thu Hương các văn bản, trong đó có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và các chế độ cho bà Hương.

Mới nhất, ngày 11/3/2019, bà Lê Thị Thu Hương đã đến Báo Bảo vệ pháp luật nhận Sổ bảo hiểm xã hội (Biên bản bàn giao cho bà Lê Thị Thu Hương cùng xác nhận, ghi rõ: Báo Bảo vệ pháp luật bàn giao Sổ bảo hiểm xã hội cho bà Lê Thị Thu Hương; sinh ngày 20/6/1973; số sổ: 0116036903).

Như vậy, Báo Bảo vệ pháp luật đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Lê Thị Thu Hương kể từ ngày 3/11/2018 và hoàn tất các chế độ cho bà Hương theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bà Lê Thị Thu Hương vẫn không nộp lại thẻ nhà báo (số thẻ: IBT03831) và cũng không có văn bản nêu rõ lý do.

Vậy, Báo Bảo vệ pháp luật chính thức thông báo trên các sản phẩm báo chí của mình về trường hợp của bà Lê Thị Thu Hương, để Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý theo quy định.

BVPL