leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai mạc Trưng bày.

Trưng bày diễn ra từ nay đến hết tháng 12/2024, giới thiệu đến công chúng 300 hiện vật trong sưu tập An Biên có niên đại từ Văn hóa Đông Sơn đến quốc gia Đại Việt thế kỷ 19, trong đó có 18 Bảo vật quốc gia của nhà sưu tập An Biên (Nhà sưu tập Trần Đình Thăng) và đặc biệt là Bộ Kim phẩm bằng vàng, bạc trong Thánh cung Đền Nghè được Bảo tàng Hải Phòng lưu giữ, bảo quản và tiếp nhận vào tháng 2/2024, lần đầu tiên được công bố và đưa ra trưng bày tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024. Đây là bộ hiện vật vô cùng có giá trị và ý nghĩa to lớn đối với người dân Hải Phòng, gắn liền với tín ngưỡng thờ nữ tướng Lê Chân, người đặt nền móng hình thành nên thành phố Hải Phòng ngày nay được Nhân dân suy tôn là Thánh Mẫu, Thành hoàng của thành phố.

Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và đậm đặc các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, với 553 di tích được xếp hạng, trong đó 118 di tích cấp quốc gia, 433 di tích cấp thành phố, 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 12 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và 21 bảo vật quốc gia. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan Trưng bày.

Những di sản trên là những dấu ấn văn hóa nghệ thuật minh chứng tư duy, thẩm mỹ, óc sáng tạo và đôi tay khéo léo của tổ tiên qua từng vương triều, giai thời trong quá khứ. Chính những di sản làm nên truyền thống yêu quê hương đất nước, trọng đạo nghĩa, giữ gia phong, tạo nên giá trị quý báu trong tâm thức, làm nội lực, sức mạnh tinh thần cho các thế hệ nối tiếp nhau hướng về nguồn cội.

Đây là sự kiện quan trọng và ý nghĩa, góp phần khơi dậy và phát huy những tiềm năng, những di sản quý giá đang ẩn chứa trên vùng đất nơi cửa biển để giới thiệu với bạn bè cả nước và quốc tế. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế của thành phố trong thực hiện định hướng “Phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước với trọng tâm là phát triển hạ tầng du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của TP Hải Phòng gắn liền với biển, đảo và các di tích lịch sử, văn hóa”. 

Khánh An