leftcenterrightdel
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. (Nguồn: Internet)

Ngày 9/6/2020, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 4591/VPCP-KGVX về dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO.

Theo công văn này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan lập hồ sơ các di sản văn hoá phi vật thể: Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (tỉnh An Giang), trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Mo Mường là một di sản văn hóa đặc sắc của người Mường. Họ thường sử dụng Mo để thực hành nghi lễ (khoảng 23 nghi lễ được thực hiện sử dụng Mo). Năm 2016, Mo Mường đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội lâu đời, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Năm 2001, Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam đã được công nhận là lễ hội cấp quốc gia. Đến năm 2014 được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình lễ hội truyền thống.

PV