Phát huy hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam tại các diễn đàn của UNESCO
Phát huy hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam tại các diễn đàn của UNESCO 30/06/2020 23:18
Lập hồ sơ 2 di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO ghi danh
Lập hồ sơ 2 di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO ghi danh11/06/2020 10:44
Nổ công tác tại Ban Kinh tế đối ngoại Trung ương để lừa đảo
"Nổ" công tác tại Ban Kinh tế đối ngoại Trung ương để lừa đảo 21/04/2020 10:25
Dịch bệnh Covid-19 làm hơn 700 triệu học sinh, sinh viên toàn thế giới phải nghỉ học
Dịch bệnh Covid-19 làm hơn 700 triệu học sinh, sinh viên toàn thế giới phải nghỉ học17/03/2020 22:06
Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 2 sự kiện có ý nghĩa đặc biệt
Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 2 sự kiện có ý nghĩa đặc biệt12/01/2020 23:04
Bảo tồn, phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm
Bảo tồn, phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm 18/12/2019 16:17
UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới
UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới13/12/2019 15:43
UNESCO đánh giá cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Hội An và Mỹ Sơn
UNESCO đánh giá cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Hội An và Mỹ Sơn22/08/2019 06:15
Phát huy tiềm năng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng
Phát huy tiềm năng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng 06/05/2019 17:35
Đệ trình UNESCO công nhận Nghệ thuật làm gốm của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Đệ trình UNESCO công nhận Nghệ thuật làm gốm của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại21/03/2019 19:00

Phát huy hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam tại các diễn đàn của UNESCO

(BVPL)- Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về các chủ đề liên quan đến hội nhập quốc tế và UNESCO.