leftcenterrightdel
 Kiên Giang không tổ chức đi chúc Tết Chôl-Chnăm-Thmây để tránh dịch Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đồng thời để chủ động phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành văn bản số 328/UBND-VHXH về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội và hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho rằng: Nhằm tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, thời gian tới tỉnh Kiên Giang sẽ không tổ chức các đoàn đi chúc Tết Chôl-Chnăm-Thmây năm 2020 sang các tỉnh, thành bạn Campuchia (chỉ gửi quà chúc Tết và thư thăm hỏi).

Các hoạt động động thổ, khởi công, khai trương, hội nghị, hội thảo và sự kiện tập trung đông người tham gia cũng phải được tạm dừng, trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của các cấp có thẩm quyền.

Đối với các hoạt động Tết Chôl-Chnăm-Thmây năm 2020 của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Vũ Hồng yêu cầu các Sở, ban ngành tổ chức với quy mô phù hợp đồng thời phải đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cũng cần nghiêm túc quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Cùng với đó, theo chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng, Sở văn hóa và Thể thao sẽ làm đầu mối thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức các sự kiện lễ hội, việc cưới, việc tang… của các cơ quan đơn vị, địa phương và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Nam Phong