Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng sẽ trình danh sách đề cử nhân sự Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa 13. Kết quả bầu sẽ được công bố một ngày sau đó.

 

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay các đoàn đại biểu họp để bầu trưởng, phó đoàn, sau đó sẽ thảo luận tại đoàn về dự kiến số phó chủ tịch Quốc hội và số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 22/7, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ ra mắt. Ảnh: Tiến Dũng.
Chiều 22/7, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ ra mắt. Ảnh: Tiến Dũng.

Đầu giờ chiều nay, Thường vụ Quốc hội khóa 12 sẽ họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại đoàn về số phó chủ tịch và ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa 13. Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua số phó chủ tịch, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày tờ trình danh sách đề cử Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.

Chiều 23/7 Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch và các ủy viên Thường vụ.

Quốc hội khóa 12 có 18 ủy viên Ủy ban Thường vụ, trong đó 8 người trúng cử khóa 13. Ngoài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, 3 phó chủ tịch Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn, Tòng Thị Phóng, còn có các ông bà sau: Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách; Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc và Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng.

Dự kiến, số phó chủ tịch Quốc hội khóa mới là 4, số ủy viên Ủy ban Thường vụ là 18, tương đương khóa 12.

 

Theo VnE