“Tủ sách Đà Nẵng” sẽ tập hợp tất cả tác phẩm, công trình khoa học thuộc lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, lịch sử, kinh tế, khoa học, kỹ thuật… của các tác giả Quảng Nam, Đà Nẵng hoặc các tác giả khác viết về Quảng Nam, Đà Nẵng, được đặt tại Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng và được chia sẻ tài nguyên trong hệ thống các thư viện công cộng, thư viện trong trường học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố đã giao các quận, huyện huy động nguồn lực để phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động trong không gian “Tủ sách Đà Nẵng”, chú trọng triển khai Đề án “Khuyến khích văn hóa đọc hướng đến đối tượng chính là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

leftcenterrightdel
 Thông qua hoạt động tổ chức hội sách, trưng bày, triển lãm các địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố là cơ hội tỏa rộng khắp văn hóa đọc đến cộng đồng và xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tạo cơ sở vật chất ban đầu của “Tủ sách Đà Nẵng” trên cơ sở khai thác tài liệu sách Địa chí của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng và sưu tầm các tác phẩm của các nhà xuất bản viết về Đà Nẵng. Tiến hành phân loại tác phẩm, công trình khoa học, rà soát tổng dữ liệu tại các kho của Thư viện Khoa học Tổng hợp để biên soạn Thư mục tổng quan giới thiệu tổng thể “Tủ sách Đà Nẵng”. Đặt mua, sưu tầm tác phẩm, công trình khoa học trên các lĩnh vực khác nhau viết về Đà Nẵng bổ sung cho “Tủ sách Đà Nẵng”,…

Bên cạnh đó, “Tủ sách Đà Nẵng” sẽ là nguồn tài nguyên chia sẻ tới các thư viện trong thành phố và thư viện trong cả nước. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chuyên mục “Tủ sách Đà Nẵng” trên trang website Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng để tập hợp tất cả các tư liệu về Quảng Nam, Đà Nẵng giúp bạn đọc tra cứu dễ dàng, thuận tiện, góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu “Tủ sách Đà Nẵng”. Xây dựng trang fanpage trên mạng xã hội để tuyên truyền, giới thiệu các đầu sách hay trong tủ sách Đà Nẵng đến đông đảo công chúng.

Lồng ghép, tổ chức các đợt trưng bày, triển lãm phục vụ lưu động “Tủ sách Đà Nẵng” đến các địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố nhằm giới thiệu “Tủ sách Đà Nẵng” đến đông đảo công chúng. Xây dựng không gian văn hóa, sáng tạo Đà Nẵng trong hệ thống thư viện công cộng của thành phố và thư viện các trường học trên địa bàn thành phố theo hướng nhân rộng mô hình không gian văn hóa, sáng tạo của “Tủ sách Đà Nẵng” tại Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng. 

leftcenterrightdel
 Tủ sách Đà Nẵng” sẽ tập hợp tất cả tác phẩm, công trình khoa học thuộc lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, lịch sử, kinh tế, khoa học, kỹ thuật,…

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các nội dung trong phạm vi chức năng được giao tại Đề án “Khuyến khích văn hóa đọc hướng đến đối tượng chính là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” gắn với phát huy hiệu quả sử dụng “Tủ sách Đà Nẵng”.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức các buổi trao đổi, tọa đàm, giới thiệu các tác giả, tác phẩm mới, tác phẩm đầu tay, xây dựng các chương trình vinh danh tác giả, tác phẩm về Đà Nẵng. Quảng bá, giao lưu các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác trong không gian “Tủ sách Đà Nẵng” nhằm góp phần quảng bá “Tủ sách Đà Nẵng”. Đề xuất việc hỗ trợ các tác giả có ý tưởng hay trong việc sáng tác về Đà Nẵng để hoàn thiện tác phẩm và góp phần bổ sung nguồn tác phẩm văn học nghệ thuật cho “Tủ sách Đà Nẵng”.

Mỗi quyển sách là một thế giới, đọc sách là quá trình đưa chúng ta khám phá thế giới bao la rộng lớn này. Hy vọng rằng, thông qua xây dựng “Tủ sách Đà Nẵng” sẽ góp phần nâng cao tầm quan trọng của sách trong đời sống, tỏa rộng khắp, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng và xã hội mang nguồn tri thức phong phú lan đến với mỗi người.

Lê Tâm