Thay mặt BCH Đảng bộ VKSND tỉnh, đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 94 năm qua với tinh thần cần cù lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các đảng viên trong tỉnh nói chung và đảng viên VKSND tỉnh nói riêng.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ VKSND tỉnh có nhiều đổi mới, được triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, công tác dân vận, công tác phát triển Đảng được quan tâm, phát triển.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh tuyên truyền đề cương 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó, củng cố sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ cơ quan, khích lệ đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Ánh Tuyết tin tưởng rằng, mừng Đảng 94 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần và khí thế mới, mỗi đảng viên, công chức và người lao động càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của cơ quan.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục khẳng định quyết tâm, kiên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi Họp mặt

Đồng thời, cũng tại buổi họp mặt, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ đã triển khai Quy định số 138-QĐ/TW ngày 1/2/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở ở cơ quan; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13/7/2023 của tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng và phát triển văn hóa.

Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 19/12/2023 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua đó đã kịp thời tuyên truyền về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong 94 năm qua cũng như một số văn bản của Tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng con người Hậu Giang trong thời kỳ mới.

Phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia, dân tộc, với các đặc trưng “Yêu nước, Đoàn kết, Nghĩa tình, Năng động, Bản lĩnh, Trí tuệđể góp phần xây dựng văn hóa, con người Hậu Giang trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đột phá phát triển tỉnh nhà nhanh và bền vững.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Meo, Ủy viên BCH Đảng bộ triển khai các văn bản để tuyên truyền.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đảng bộ VKSND tỉnh đã tổ chức cho toàn thể Đảng viên tham gia viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó Đoàn đã dâng hoa, dâng hương và thắp nhang cho các vị anh hùng liệt sỹ và những người có công đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tham quan và thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm của nghĩa trang, đây là việc làm thường xuyên của Đảng bộ VKSND tỉnh nhằm giáo dục truyền thống cho đội ngũ công chức, Đảng viên và thế hệ trẻ./.

Một số hình ảnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
Hoàng Anh - Thảo Nguyên