Tại Hội nghị, đại diện các Lãnh đạo các đơn vị thông qua báo cáo tóm tắt kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 và phân công thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng như chương trình công tác cả năm, kết quả nổi bật.

Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh: Trong những năm qua, Văn phòng tổng hợp tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua, là đơn vị “lá cờ đầu” trong mọi phong trào thi đua của VKSND tỉnh Hậu Giang; đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện.

leftcenterrightdel

Đồng chí Bùi Thị Kim Bình, Phó Chánh Văn phòng thông qua báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của Văn phòng tổng hợp trong năm 2023.

Tham mưu Lãnh đạo viện xây dựng các kế hoạch, quy chế về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy”; xây dựng trên 20 video báo cáo tổng kết, sơ kết công tác kiểm sát, sơ kết công tác Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất, phù hợp với thực tiễn và thực sự tạo động lực để công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành.

Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh:  Trong năm 2023, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Ngành; triển khai thực hiện Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh về thanh tra, kiểm tra, giám sát công chức VKSND hai cấp trong thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt phương châm “Làm hết việc, không làm hết giờ”

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7): Trong năm 2023, đơn vị đã bám sát Chỉ thị công tác, Hướng dẫn của VKSND tối cao và Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh để xây dựng Chương trình, Hướng dẫn công tác triển khai đến VKSND cấp huyện nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm 74 vụ/157 bị cáo, không để xảy ra trường hợp xét xử Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Thiện, Phó Trưởng phòng 8 thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Phòng 8 VKSND tỉnh.

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8): Năm 2023, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, bảo đảm việc quản lý và thực hiện các chế độ giam giữ, sinh hoạt đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định; đã trực tiếp kiểm sát 9 lượt Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và Trại giam; kiểm sát đột xuất 3 lượt Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và Trại giam, qua đó đã kịp thời ban hành 3 kháng nghị, 12 kiến nghị; Kiểm sát đề nghị việc xét giảm án cho 1.054 trường hợp.

Với những kết quả đạt được, năm 2023 Văn phòng tổng hợp được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen, Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; Viện trưởng VKSND tỉnh tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể Phòng 7, Phòng 8 và Thanh tra – Khiếu tố, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 6 cá nhân của các đơn vị, ngoài ra các đơn vị còn nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen trong các phong trào thi đua ngắn hạn, chuyên đề.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo đối với đơn vị Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh.

Trong năm 2024 yêu cầu các đơn vị xây dựng Chương trình, Hướng dẫn công tác bám sát vào Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh về thực hiên các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024; phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và 20 năm thành lập VKSND tỉnh Hậu Giang theo Kế hoạch số 96/KH-VKS ngày 02/8/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh.

Đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án; tăng cường kiểm sát đột xuất các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị; đổi mới phương pháp, nội dung công tác thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới nội bộ các đơn vị cần đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của VKSND tỉnh trong năm 2024./.

Hoàng Anh - Thảo Nguyên