Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong việc lựa chọn và quy trình lựa chọn sách giáo khoa (SGK) tại 6 tỉnh: Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa giai đoạn từ 1/1/2021 đến 31/5/2022.

Thanh tra Bộ GD-ĐT đã thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) và quy trình lựa chọn SGK , giai đoạn từ 1/1/2021 đến 31/5/2022, tại 6 tỉnh, gồm: Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Kết luận thanh tra số 05 do ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT ký.

leftcenterrightdel
 Hội nghị về sách tổ chức vào tháng 4/2022 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), giới thiệu nhiều đầu sách giáo khoa của các Nhà xuất bản. Ảnh: Cổng TTTĐ Khánh Hòa. 

Kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT đã nêu nhiều sai sót, vi phạm của nhiều địa phương trong việc lựa chọn và quy trình lựa chọn sách giáo khoa.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập các Hội đồng lựa chọn SGK lớp 6, lớp 7, lớp 10, một số Hội đồng chưa bảo đảm thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 25.

UBND tỉnh Đắk Lắk công bố danh mục SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 được phê duyệt chậm 2 tháng so với quy định. Thiếu sót trong khâu giao nhiệm vụ cho giáo viên của tổ chuyên môn không đúng chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK (Trường tiểu học Trần Quốc Toản,  huyện Krong Pak và Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Tại thời điểm thanh tra trực tiếp, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Khánh Hòa chưa ban hành Nghị quyết về nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn SGK trên địa bàn; UBND tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn nội dung chi, mức độ chi cho hoạt động lựa chọn SGK tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 25.

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, trong quá trình lựa chọn SGK, các hội đồng lựa chọn SGK của các tỉnh Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp không xây dựng báo cáo UBND tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp thu ý kiến lựa chọn SGK của các trường trung học theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 4 Thông tư 25.

Tỉnh Khánh Hòa không tổ chức lựa chọn từ cơ sở giáo dục đối với 2 môn học Âm nhạc, Mỹ thuật (với lý do không có giáo viên) ở cấp Trung học phổ thông (THPT), là vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm thanh tra, đối với lớp 10, chỉ có 31/40 trường THPT tổ chức chọn đối với môn Âm nhạc và có 16/40 trường THPT tổ chức lựa chọn môn Mỹ thuật, chưa thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang, thiếu minh chứng thể hiện việc hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên lựa chọn SGK lớp 10; một số biên bản lựa chọn SGK không đúng quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 8 Thông tư 25.

Thanh tra Bộ GD-ĐT đã yêu cầu UBND các tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí lựa chọn SGK đảm bảo cụ thể hóa tiêu chí quy định tại Thông tư 25 ,phù hợp với đặc điểm văn hóa, lịch sử, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục.

Kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu UBND các tỉnh rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, hạn chế, vi phạm trong lựa chọn SGK, báo cáo kết quả khắc phục về Bộ GD-ĐT sau 45 ngày, kể từ ngày 5/1.

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở GD-ĐT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc lựa chọn SGK.

Vũ Phương