Năm 2021, ngành VH,TT&DL tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Ngành đã tập trung xây dựng và kịp thời tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trọng tâm trong năm 2021 và trong giai đoạn 2021-2025. Căn cứ các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,  ngành VH,TT&DL tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời các văn bản quản lý Nhà nước thông qua việc tiếp nhận, xử lý trên 10.000 văn bản đến và ban hành gần 4.000 văn  bản (kế hoạch, quyết định, tờ trình, giấy mời, hướng dẫn…) phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành trong 4 lĩnh vực hoạt động ngành quản lý.

leftcenterrightdel
 Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được quan tâm. Trong đó, ngành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Trình thẩm định, phê duyệt 01 báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia; thẩm định 09 hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh; hoàn thành 03 hồ sơ trích ngang di tích quốc gia. Thực hiện lập hồ sơ khoa học xếp hạng 02 di tích quốc gia; 09 di tích xếp hạng cấp tỉnh đảm bảo theo quy định. Hoàn thành công tác điền dã kiểm kê, thu thập thông tin trên địa bàn huyện Võ Nhai, huyện Đồng Hỷ. Bên cạnh đó, Ngành đã phối hợp và tổ chức thành công Hội thảo “Giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng - Lịch sử địa phương trong hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thông qua di sản văn hoá” và “Triển lãm công nghệ số thực tế ảo 3D “Di sản văn hoá Thái Nguyên theo dòng lịch sử”. Từ triển lãm này, mở ra một hướng đi mới cho công tác tuyên truyền, quảng bá, lưu trữ dữ liệu, giúp di sản “trường tồn” trong không gian số, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo tồn di sản văn hóa phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ số trong thời đại ngày nay và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên một cách có hệ thống và đồng bộ.

Hệ thống thiết chế Văn hoá, Thể thao từ tỉnh xuống cơ sở được đầu tư, tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Phát huy hiệu quả sau đầu tư, thư viện, bảo tàng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhân dân và du khách.

Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng rãi và có kết quả tốt. Trong năm 2021, toàn tỉnh có 92,53% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, 93,83% xóm, tổ dân phố văn hóa đạt danh hiệu Xóm, tổ dân phố văn hóa, 95,22% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các hoạt động điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động... có nhiều khởi sắc, được quan tâm đầu tư và hỗ trợ, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Cùng với lĩnh vực văn hóa, gia đình, ngành VH,TT&DL tỉnh Thái Nguyên cũng tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Trong năm 2021, phong trào thể dục thể thao quần chúng đã được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần tích cực nâng cao sức khoẻ cho nhân dân phục vụ lao động, sản xuất, học tập, công tác. Công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được triển khai tích cực, hiệu quả. Thể thao thành tích cao tiếp tục thu được những thành tích tốt. Trong năm 2021, các đội thể thao thành tích cao của tỉnh tham gia 18 giải thể thao toàn quốc, quốc tế, khu vực, giành 112 huy chương các loại, 37 vận động viên đạt cấp I quốc gia, 37 lượt vận động viên cấp Kiện tướng, cung cấp lên đội tuyển tỉnh và quốc gia 24 VĐV. Đặc biệt bộ môn Jujitsu, huấn luyện viên và các vận động viên Thái Nguyên được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu đóng góp 06/07 huy chương của cả đội tuyển, góp phần cho đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 18/62 quốc gia tham dự giải Vô địch thế giới Jujitsu năm 2021. Tại Giải vô địch Muay thế giới năm 2021 tổ chức tại Thailand, VĐV Bàng Thị Mai của đoàn Thái Nguyên đã xuất sắc đạt 01 HCV. Ở môn Cờ vua, với hình thức thi đấu trực tuyến, hai vận động viên của Thái Nguyên cũng đã đem về cho thể thao Việt Nam 02 HCV và 01 HCB ở lần lượt các giải vô địch Cờ vua trẻ Đông Á năm 2021 và Giải vô địch Cờ vua trẻ nhanh thế giới 2021.

leftcenterrightdel
Trong năm 2021, các đội thể thao thành tích cao của tỉnh Thái Nguyên tham gia giải thể thao toàn quốc, quốc tế, khu vực đều đạt được những thành tích tốt. 

Về lĩnh vực du lịch, ngành VH,TT&DL tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chương trình liên kết với Sở Du lịch Quảng Bình, Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh tại Việt Nam tổ chức khảo sát tài nguyên hang động phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên. Đăng cai tổ chức thành công chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII,.... Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ngành đã xây dựng Kế hoạch triển khai các biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch theo hướng tăng cường kích cầu du lịch nội địa và vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho du khách.

Do ảnh hưởng của đại dịch, hoạt động kinh doanh du lịch Thái Nguyên bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề, các chỉ tiêu doanh số đạt ở mức thấp. So với năm 2020, khách tham quan tại các khu điểm du lịch bằng 61%; khách do cơ sở lưu trú phục vụ bằng 79%; khách do công ty lữ hành phục vụ 5%; khách quốc tế bằng 70%, chủ yếu là khách quốc tế cách ly y tế, khách lưu trú dài ngày tại các cơ sở lưu trú. Doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt 145 tỷ đồng (bằng 97% năm 2020).

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Thái Nguyên. 

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh: Bước sang năm mới 2022, tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành VH,TT&DL sẽ bám sát sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh, tập trung làm tốt công tác tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, các cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực VH,TT&DL, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Theo đó, tập trung triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng và phát triển thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, gắn phát triển du lịch với việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá các dân tộc và bảo vệ môi trường,…

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới các hoạt động của ngành VH,TT&DL tỉnh Thái Nguyên, nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, ngành đã có nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của ngành phù hợp với tình hình mới. Đồng thời tiếp tục đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Những kết quả ngành VH,TT&DL tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 là động lực to lớn để ngành tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm tiếp theo.

Trọng Tài – Hoàng Anh