leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 – 25 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời có gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 26 – 28 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C,  vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 – 26 độ C. 

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 – 26 độ C. phía Nam có nơi trên 26 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 – 29 độ C, phía Nam có nơi 29 – 32 độ C. 

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. 

Khu vực Nam Bộ:  Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Tuệ Anh