Tổng số văn bản:98
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Thông tư liên tịch Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 29/06/2018 29/06/2018 Tải về
2
Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản
07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC 12/06/2018 12/06/2018 Tải về
3
Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
05/CT-VKSTC 15/05/2018 15/05/2018 Tải về
4
Chỉ thị về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật
04/CT-VKSTC 28/03/2018 28/03/2018 Tải về
5
Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp
992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC 26/03/2018 26/03/2018 Tải về
6
Thông tư liên tịch Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện
04/2018/TTLT-BCA-BQP- TANDTC-VKSNDTC 09/03/2018 09/02/2018 Tải về
7
Quyết định ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân
16/QĐ-VKSTC 27/02/2018 27/02/2018 Tải về
8
Thông tư liên tịch Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa
02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP 01/02/2018 01/02/2018 Tải về
9
Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử
03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP 01/02/2018 01/02/2018 Tải về
10
Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân
539/QĐ-VKSTC 27/01/2018 27/12/2017 Tải về
11
Thông tư liên tịch Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 23/01/2018 23/01/2018 Tải về
12
Hướng dẫn Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018
14/HD-VKSTC 12/01/2018 12/01/2018 Tải về
13
Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018
09/HD-VKSTC 08/01/2018 08/01/2018 Tải về
14
Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018
05/HD-VKSTC 05/01/2018 05/01/2018 Tải về
15
Hướng dẫn công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018
04/HD-VKSTC 05/01/2018 05/01/2018 Tải về
16
Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2018
07/HD-VKSTC 05/01/2018 05/01/2018 Tải về
17
Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2018
02/HD-VKSTC 04/01/2018 04/01/2018 Tải về
18
Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2018
01/HD-VKSTC 03/01/2018 03/01/2018 Tải về
19
Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC 29/12/2017 29/12/2017 Tải về
20
Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố
03/QĐ-VKSTC 29/12/2017 29/12/2017 Tải về
21
Chỉ thị về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp
03/CT-VKSTC 28/12/2017 28/12/2018 Tải về
22
Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao
538/QĐ-VKSTC 27/12/2017 27/12/2017 Tải về
23
Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung
02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 22/12/2017 22/12/2017 Tải về
24
Thông tư liên tịch Quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế
01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP 13/12/2017 13/12/2017 Tải về
25
Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
501/QĐ-VKSTC 12/12/2017 12/12/2017 Tải về
26
Ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng trang phục Viện kiểm sát nhân dân, Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát.
54/QĐ-VKSTC-V9 21/02/2013 21/06/2012 Tải về
27
THÔNG BÁO "Tình hình thực công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự những tháng đầu năm 2012 và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện BLTTDS và Thông tư liên tịch số 04/TTLT"
262 /TB-VKSTC-V5 15/10/2012 15/10/2012 Tải về
28
QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ (Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ - VKSTC ngày 08 /10/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)
567/QC - VKSTC 08/10/2012 08/10/2012 Tải về