Tổng số văn bản:894
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên
17/2018/TT-BYT 06/08/2018 01/10/2018 Tải về
2
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
11/2018/TT-BKHCN 06/08/2018 15/09/2018 Tải về
3
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018 20/09/2018 Tải về
4
Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
67/2018/TT-BTC 06/08/2018 01/09/2018 Tải về
5
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ
68/2018/TT-BTC 06/08/2018 19/09/2018 Tải về
6
Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
960/QĐ-TTg 06/08/2018 06/08/2018 Tải về
7
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải
44/2018/TT-BGTVT 03/08/2018 01/10/2018 Tải về
8
Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
66-HD/BTGTW 03/08/2018 03/08/2018 Tải về
9
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng
31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 20/09/2018 Tải về
10
Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 18/09/2018 Tải về
11
Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bào hiểm xã hội
102/NQ-CP 03/08/2018 03/08/2018 Tải về
12
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
32/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 20/09/2018 Tải về
13
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu
101/NQ-CP 03/08/2018 03/08/2018 Tải về
14
Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035
956/QĐ-TTg 02/08/2018 02/08/2018 Tải về
15
Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
950/QĐ-TTg 01/08/2018 01/08/2018 Tải về
16
Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2019
951/QĐ-TTg 01/08/2018 01/08/2018 Tải về
17
Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1,2,3
06/2018/TT-BLĐTBXH 01/08/2018 15/09/2018 Tải về
18
Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
43/2018/TT-BGTVT 01/08/2018 01/10/2018 Tải về
19
Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
100/NQ-CP 31/07/2018 31/07/2018 Tải về
20
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
16/2018/TT-NHNN 31/07/2018 31/07/2018 Tải về
21
Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018 15/09/2018 Tải về
22
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
41/2018/TT-BGTVT 30/07/2018 15/09/2018 Tải về
23
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
11/2018/TT-BTP 30/07/2018 14/09/2018 Tải về
24
Về việc hỗ trợ lương thực cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại tỉnh Thanh Hóa
937/QĐ-TTg 30/07/2018 30/07/2018 Tải về
25
Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
936/QĐ-TTg 30/07/2018 01/09/2018 Tải về
26
Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
15/2018/TT-BGDĐT 27/07/2018 11/09/2018 Tải về
27
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Định
98/NQ-CP 27/07/2018 27/07/2018 Tải về
28
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hòa Bình
96/NQ-CP 26/07/2018 26/07/2018 Tải về
29
Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc
911/QĐ-TTg 25/07/2018 01/09/2018 Tải về
30
Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035
910/QĐ-TTg 25/07/2018 25/07/2018 Tải về
31
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
04-QĐi/TW 25/07/2018 25/07/2018 Tải về
32
Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến trang bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
102/2018/NĐ-CP 20/07/2018 05/09/2018 Tải về
33
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cơ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
101/2018/NĐ-CP 20/07/2018 20/07/2018 Tải về
34
Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
16/2018/TT-BYT 20/07/2018 01/10/2018 Tải về
35
Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 04/09/2018 Tải về