Tổng số văn bản:900
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
09/2018/TT-BLĐTBXH 28/08/2018 15/10/2018 Tải về
2
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1072/QĐ-TTg 28/08/2018 28/08/2018 Tải về
3
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 14/10/2018 Tải về
4
Về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng
05-QĐi/TW 28/08/2018 28/08/2018 Tải về
5
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
81/2018/TT-BTC 28/08/2018 12/10/2018 Tải về
6
Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
80/2018/TT-BTC 28/08/2018 01/11/2018 Tải về
7
Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
19/2018/TT-NHNN 28/08/2018 12/10/2018 Tải về
8
Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
12/2018/TT-BTP 28/08/2018 12/10/2018 Tải về
9
Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của nước CHND Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
111/NQ-CP 27/08/2018 27/08/2018 Tải về
10
Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
110/NQ-CP 25/08/2018 25/08/2018 Tải về
11
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 10/10/2018 Tải về
12
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang
47/2018/TT-BGTVT 24/08/2018 15/10/2018 Tải về
13
Về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018
1065/QĐ-TTg 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
14
Về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
24/CT-TTg 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
15
Về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018
109/NQ-CP 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
16
Về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
23/CTTTg 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
17
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
108/2018/NĐ-CP 23/08/2018 10/10/2018 Tải về
18
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
19
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
18/2018/TT-BYT 22/08/2018 15/10/2018 Tải về
20
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
21
Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
22
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
1062/QĐ-TTg 22/08/2018 22/08/2018 Tải về
23
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
79/2018/TT-BTC 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
24
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
25
Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
18/2018/TT-NHNN 21/08/2018 01/01/2019 Tải về
26
Về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang
1051/QĐ-TTg 21/08/2018 21/08/2018 Tải về
27
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
78/2018/TT-BTC 21/08/2018 08/10/2018 Tải về
28
Về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
1052/QĐ-TTg 21/08/2018 21/08/2018 Tải về
29
Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
22/2018/TT-BCT 21/08/2018 21/08/2018 Tải về
30
Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
23/2018/TT-BVHTTDL 21/08/2018 15/10/2018 Tải về
31
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định
46/2018/TT-BGTVT 20/08/2018 15/10/2018 Tải về
32
Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
21/2018/TT-BCT 20/08/2018 18/10/2018 Tải về
33
Về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước
1047/QĐ-TTg 17/08/2018 17/08/2018 Tải về
34
Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
76/2018/TT-BTC 17/08/2018 03/10/2018 Tải về
35
Phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
1045/QĐ-TTg 17/08/2018 17/08/2018 Tải về