Tổng số văn bản:894
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
12/2018/TT-BTP 28/08/2018 12/10/2018 Tải về
2
Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
19/2018/TT-NHNN 28/08/2018 12/10/2018 Tải về
3
Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của nước CHND Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
111/NQ-CP 27/08/2018 27/08/2018 Tải về
4
Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
110/NQ-CP 25/08/2018 25/08/2018 Tải về
5
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 10/10/2018 Tải về
6
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang
47/2018/TT-BGTVT 24/08/2018 15/10/2018 Tải về
7
Về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018
1065/QĐ-TTg 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
8
Về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
24/CT-TTg 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
9
Về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018
109/NQ-CP 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
10
Về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
23/CTTTg 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
11
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
108/2018/NĐ-CP 23/08/2018 10/10/2018 Tải về
12
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
13
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
14
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
18/2018/TT-BYT 22/08/2018 15/10/2018 Tải về
15
Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
16
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
1062/QĐ-TTg 22/08/2018 22/08/2018 Tải về
17
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
79/2018/TT-BTC 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
18
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 10/10/2018 Tải về
19
Về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang
1051/QĐ-TTg 21/08/2018 21/08/2018 Tải về
20
Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
18/2018/TT-NHNN 21/08/2018 01/01/2019 Tải về
21
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
78/2018/TT-BTC 21/08/2018 08/10/2018 Tải về
22
Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
23/2018/TT-BVHTTDL 21/08/2018 15/10/2018 Tải về
23
Về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
1052/QĐ-TTg 21/08/2018 21/08/2018 Tải về
24
Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
22/2018/TT-BCT 21/08/2018 21/08/2018 Tải về
25
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định
46/2018/TT-BGTVT 20/08/2018 15/10/2018 Tải về
26
Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
21/2018/TT-BCT 20/08/2018 18/10/2018 Tải về
27
Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
76/2018/TT-BTC 17/08/2018 03/10/2018 Tải về
28
Về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước
1047/QĐ-TTg 17/08/2018 17/08/2018 Tải về
29
Phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
1045/QĐ-TTg 17/08/2018 17/08/2018 Tải về
30
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sóc Trăng
108/NQ-CP 16/08/2018 16/08/2018 Tải về
31
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035
1039/QĐ-TTg 16/08/2018 16/08/2018 Tải về
32
Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh chính phủ
74/2018/TT-BTC 16/08/2018 01/01/2019 Tải về
33
về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
107/NQ-CP 16/08/2018 16/08/2018 Tải về
34
Sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
20/2018/TT-BCT 15/08/2018 01/01/2019 Tải về
35
Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
73/2018/TT-BTC 15/08/2018 01/10/2018 Tải về