Tổng số văn bản:900
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang
07/2018/TT-BTNMT 06/09/2018 22/10/2018 Tải về
2
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
117/NQ-CP 06/09/2018 06/09/2018 Tải về
3
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
1100/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
4
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
1099/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
5
Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
38/2018/QĐ-TTg 05/09/2018 22/10/2018 Tải về
6
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
1101/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
7
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 9/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
13/2018/TT-BKHCN 05/09/2018 01/11/2018 Tải về
8
Về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3
1115/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
9
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 20/10/2018 Tải về
10
Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
116/NQ-CP 04/09/2018 04/09/2018 Tải về
11
Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 04/09/2018 Tải về
12
Phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam
1092/QĐ-TTg 02/09/2018 02/09/2018 Tải về
13
Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018 15/10/2018 Tải về
14
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia tại Việt Nam, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức
1081/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
15
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1090/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
16
Về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023
115/NQ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
17
Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
25/CT-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
18
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 15/10/2018 Tải về
19
Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế
36/2018/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
20
Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 15/10/2018 Tải về
21
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050
1089/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
22
Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
1086/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
23
Quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
24/2018/TT-BCT 31/08/2018 09/10/2018 Tải về
24
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
48/2018/TT-BGTVT 31/08/2018 01/11/2018 Tải về
25
Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu
19/2018/TT-BYT 30/08/2018 15/10/2018 Tải về
26
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Thuận
113/NQ-CP 30/08/2018 30/08/2018 Tải về
27
Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
83/2018/TT-BTC 30/08/2018 15/10/2018 Tải về
28
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
20/2018/TT-BYT 30/08/2018 11/01/2019 Tải về
29
Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
82/2018/TT-BTC 30/08/2018 15/10/2018 Tải về
30
Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán
20/2018/TT-NHNN 30/08/2018 01/01/2019 Tải về
31
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035
1077/QĐ-TTg 29/08/2018 29/08/2018 Tải về
32
Về quản lý và tổ chức lễ hội
110/2018/NĐ-CP 29/08/2018 15/10/2018 Tải về
33
Về nông nghiệp hữu cơ
109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 15/10/2018 Tải về
34
Về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu
1075/QĐ-TTg 29/08/2018 29/08/2018 Tải về
35
Về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018 (kinh phí sự nghiệp)
1076/QĐ-TTg 29/08/2018 29/08/2018 Tải về