Tổng số văn bản:894
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
06/2016/TT-NHNN 27/05/2016 01/07/2016 Tải về
2
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 8/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
07/2016/TT-NHNN 27/05/2016 01/06/2016 Tải về
3
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 01/07/2016 Tải về
4
Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
09/2016/TT-BYT 05/05/2016 01/07/2016 Tải về
5
Bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Đài Thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
08/2016/TT-BGTVT 04/05/2016 15/06/2016 Tải về
6
Pháp lệnh Quản lý thị trường
11/2016/UBTVQH13 08/03/2016 01/09/2016 Tải về
7
Quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
01/2016/TT-BGTVT 01/02/2016 01/05/2016 Tải về
8
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
03/2016/NĐ-CP 05/01/2016 20/02/2016 Tải về
9
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 2/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
51/2015/TT-BCT 29/12/2015 01/01/2016 Tải về
10
Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015 15/01/2016 Tải về
11
Bộ Luật Tố tụng hình sự
101/2015/QH13 27/11/2015 27/11/2015 Tải về
12
Bộ Luật Hình sự
100/2015/QH13 27/11/2015 27/11/2015 Tải về
13
Luật Tố tụng hành chính
93/2015/QH13 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
14
Bộ Luật Tố tụng dân sự
92/2015/QH13 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
15
Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
174/2015/TT-BTC 10/11/2015 01/01/2016 Tải về
16
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu
72/2015/TT-BGTVT 09/11/2015 28/05/2016 Tải về
17
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dụng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
65/2015/TT-BGTVT 05/11/2015 01/01/2016 Tải về
18
Về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015 - 2020
260-QĐ/TW 01/11/2014 01/11/2014 Tải về
19
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg, ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2015
01/2012/TT-UBDT 24/10/2012 24/10/2012 Tải về