Tổng số văn bản:894
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đổi với cán bộ, công chức, viên chức
28/CT-TTg 18/09/2018 18/09/2018 Tải về
2
Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin
24/2018/TT-BYT 18/09/2018 15/11/2018 Tải về
3
Quy định về xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa; Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa
122/2018/NĐ-CP 17/09/2018 05/11/2018 Tải về
4
Về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
27/CT-TTg 17/09/2018 17/09/2018 Tải về
5
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
123/2018/NĐ-CP 17/09/2018 17/09/2018 Tải về
6
Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
23/2018/TT-BYT 14/09/2018 01/11/2018 Tải về
7
Sửa đổi bổ sung Phục lục IV ban hành kèm Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương theo Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự dó ASEAN - Hàn Quốc
26/2018/TT-BCT 14/09/2018 29/10/2018 Tải về
8
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035
1178/QĐ-TTg 14/09/2018 25/09/2018 Tải về
9
Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia g
120/2018/NĐ-CP 13/09/2018 13/09/2018 Tải về
10
Quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường
09/2018/TT-BNV 13/09/2018 01/11/2018 Tải về
11
Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
10/2018/TT-BNV 13/09/2018 01/11/2018 Tải về
12
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)
1157/QĐ-TTg 13/09/2018 13/09/2018 Tải về
13
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 01/11/2018 Tải về
14
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
25/2018/TT-BCT 12/09/2018 26/10/2018 Tải về
15
Quy định về công tác kết hợp quân dân y
118/2018/NĐ-CP 12/09/2018 30/10/2018 Tải về
16
Về việc bổ sung kinh phí năm 2018 để tổ chức hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam
1142/QĐ-TTg 12/09/2018 12/09/2018 Tải về
17
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã
1143/QĐ-TTg 12/09/2018 12/09/2018 Tải về
18
Quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
22/2018/TT-BYT 12/09/2018 01/11/2018 Tải về
19
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 01/11/2018 Tải về
20
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh
1139/QĐ-TTg 11/09/2018 11/09/2018 Tải về
21
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét – địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
49/2018/TT-BGTVT 11/09/2018 01/01/2019 Tải về
22
Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
117/2018/NĐ-CP 11/09/2018 01/11/2018 Tải về
23
Về việc ký Thông cáo chung về Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a
1138/QĐ-TTg 11/09/2018 11/09/2018 Tải về
24
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
39/2018/QĐ-TTg 10/09/2018 01/11/2018 Tải về
25
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
40/2018/QĐ-TTg 10/09/2018 01/11/2018 Tải về
26
Về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018
119/NQ-CP 09/09/2018 09/09/2018 Tải về
27
Về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018
1119/QĐ-TTg 07/09/2018 07/09/2018 Tải về
28
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
116/2018/NĐ-CP 07/09/2018 25/10/2018 Tải về
29
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh
05/2018/TT-BTNMT 06/09/2018 22/10/2018 Tải về
30
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang
07/2018/TT-BTNMT 06/09/2018 22/10/2018 Tải về
31
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
117/NQ-CP 06/09/2018 06/09/2018 Tải về
32
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
1100/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
33
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
1099/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
34
Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
38/2018/QĐ-TTg 05/09/2018 22/10/2018 Tải về
35
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
1101/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về