Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia g
120/2018/NĐ-CP 13/09/2018 13/09/2018 Tải về
2
Quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường
09/2018/TT-BNV 13/09/2018 01/11/2018 Tải về
3
Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
10/2018/TT-BNV 13/09/2018 01/11/2018 Tải về
4
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 01/11/2018 Tải về
5
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã
1143/QĐ-TTg 12/09/2018 12/09/2018 Tải về
6
Quy định về công tác kết hợp quân dân y
118/2018/NĐ-CP 12/09/2018 30/10/2018 Tải về
7
Về việc bổ sung kinh phí năm 2018 để tổ chức hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam
1142/QĐ-TTg 12/09/2018 12/09/2018 Tải về
8
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
25/2018/TT-BCT 12/09/2018 26/10/2018 Tải về
9
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 01/11/2018 Tải về
10
Quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
22/2018/TT-BYT 12/09/2018 01/11/2018 Tải về
11
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét – địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
49/2018/TT-BGTVT 11/09/2018 01/01/2019 Tải về
12
Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
117/2018/NĐ-CP 11/09/2018 01/11/2018 Tải về
13
Về việc ký Thông cáo chung về Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a
1138/QĐ-TTg 11/09/2018 11/09/2018 Tải về
14
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh
1139/QĐ-TTg 11/09/2018 11/09/2018 Tải về
15
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
39/2018/QĐ-TTg 10/09/2018 01/11/2018 Tải về
16
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
40/2018/QĐ-TTg 10/09/2018 01/11/2018 Tải về
17
Về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018
119/NQ-CP 09/09/2018 09/09/2018 Tải về
18
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
116/2018/NĐ-CP 07/09/2018 25/10/2018 Tải về
19
Về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018
1119/QĐ-TTg 07/09/2018 07/09/2018 Tải về
20
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh
05/2018/TT-BTNMT 06/09/2018 22/10/2018 Tải về
21
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang
07/2018/TT-BTNMT 06/09/2018 22/10/2018 Tải về
22
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
117/NQ-CP 06/09/2018 06/09/2018 Tải về
23
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
1100/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
24
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
1099/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
25
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
1101/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
26
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 9/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
13/2018/TT-BKHCN 05/09/2018 01/11/2018 Tải về
27
Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
38/2018/QĐ-TTg 05/09/2018 22/10/2018 Tải về
28
Về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3
1115/QĐ-TTg 05/09/2018 05/09/2018 Tải về
29
Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
116/NQ-CP 04/09/2018 04/09/2018 Tải về
30
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 20/10/2018 Tải về
31
Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 04/09/2018 Tải về
32
Phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam
1092/QĐ-TTg 02/09/2018 02/09/2018 Tải về
33
Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018 15/10/2018 Tải về
34
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia tại Việt Nam, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức
1081/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
35
Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
25/CT-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về