Chống buôn lậu sẽ không hiệu quả nếu không ngăn chặn từ biên giới
Chống buôn lậu sẽ không hiệu quả nếu không ngăn chặn từ biên giới23/01/2020 22:32
Khó khăn trong xử lý hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Khó khăn trong xử lý hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ05/12/2019 10:27
Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Phức tạp, tinh vi, khó phát hiện
Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Phức tạp, tinh vi, khó phát hiện18/12/2015 23:49
Doanh nghiệp khổ vì vi phạm sở hữu trí tuệ
Doanh nghiệp khổ vì vi phạm sở hữu trí tuệ01/07/2013 10:05

Chống buôn lậu sẽ không hiệu quả nếu không ngăn chặn từ biên giới

(BVPL)- “Ở đâu bây giờ nhìn cũng ăn mặc đẹp, dùng đồ toàn hàng hiệu nhưng đều dễ dàng nhìn ra đa số là hàng giả. Một đất nước đang hội nhập sâu rộng, đang xây dựng một Nhà nước pháp quyền, trên đà phát triển thì không thể dựa trên tư tưởng dễ dãi cho các vi phạm sở hữu trí tuệ mà nói trắng ra là dùng hàng giả, hàng nhái”...