Nga nỗ lực ngăn chặn việc quân sự hóa không gian vũ trụ
Nga nỗ lực ngăn chặn việc quân sự hóa không gian vũ trụ 12/04/2021 16:59

Nga nỗ lực ngăn chặn việc quân sự hóa không gian vũ trụ

(BVPL) – Việc biến không gian thành khu vực hoạt động quân sự sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang trong vũ trụ và hậu quả sẽ là những vụ đụng độ tiềm năng giữ các quốc gia. Việc tạo ra một khuôn khổ pháp lí nhằm ngăn chặn xu thế này giúp cho các mục đích phát triển công nghệ vũ trụ triệt để phục vụ lợi ích của cả nhân loại.