Công tác phòng, chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra
Công tác phòng, chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra07/01/2021 15:05
100 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao 2 được Tòa án chấp nhận
100% kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao 2 được Tòa án chấp nhận07/07/2020 14:51
Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, VKSNDTC Đạt và vượt mọi chỉ tiêu đề ra
Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, VKSNDTC: Đạt và vượt mọi chỉ tiêu đề ra15/01/2016 15:44

Công tác phòng, chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra

(BVPL)- Chúng ta đã làm tốt công tác điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, nhất là việc phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công. Đặc biệt, đã đưa ra xét xử khách quan, nghiêm minh nhiều vụ án lớn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, qua đó củng cố niềm tin trong nhân dân.