Đề nghị thu hồi giấy phép Thủy điện Plei Kần tích nước trái phép
Đề nghị thu hồi giấy phép Thủy điện Plei Kần tích nước trái phép 25/11/2020 16:10
Đề xuất thu hồi giấy phép nhà máy Thủy điện Thượng Nhật
Đề xuất thu hồi giấy phép nhà máy Thủy điện Thượng Nhậticonvideo
19/11/2020 18:06
Tước giấy phép kinh doanh quán karaoke cho khách mở tiệc ma túy trong mùa dịch COVID-19
Tước giấy phép kinh doanh quán karaoke cho khách mở tiệc ma túy trong mùa dịch COVID-1909/04/2020 20:17
Nhiều phòng khám sai phạm tại Hà Nội bị thu hồi giấy phép hoạt động
Nhiều phòng khám sai phạm tại Hà Nội bị thu hồi giấy phép hoạt động25/05/2019 20:52
Đề nghị thu hồi giấy phép vận chuyển rùa đầu to nghi bị “phù phép” nguồn gốc hợp pháp
Đề nghị thu hồi giấy phép vận chuyển rùa đầu to nghi bị “phù phép” nguồn gốc hợp pháp 08/11/2018 07:42
Nợ hơn 5 tỷ đồng, một doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
Nợ hơn 5 tỷ đồng, một doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản12/10/2018 15:41
Dự án bị thu hồi giấy phép vẫn tiếp tục san lấp mặt bằng
Dự án bị thu hồi giấy phép vẫn tiếp tục san lấp mặt bằng?01/10/2018 17:02
Hà Nội thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động 10 phòng khám, nhà thuốc
Hà Nội thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động 10 phòng khám, nhà thuốc 15/08/2018 22:01
Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép của một ngân hàng liên doanh
Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép của một ngân hàng liên doanh28/03/2016 23:54
Nghệ sĩ không nộp thuế sẽ bị thu hồi giấy phép biểu diễn
Nghệ sĩ không nộp thuế sẽ bị thu hồi giấy phép biểu diễn18/03/2016 00:38

Đề nghị thu hồi giấy phép Thủy điện Plei Kần tích nước trái phép

(BVPL) - Sở Công thương tỉnh Kon Tum vừa có báo cáo về việc triển khai dự án Thủy điện Plei Kần và đề nghị Bộ Công thương xem xét, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Thủy điện Plei Kần do thủy điện này tự ý tích nước trái phép, khiến nhiều tài sản của người dân bị ngập gây thiệt hại lớn đến nay chưa được khắc phục, bồi thường.