TP Hồ Chí Minh thiếu lao động trong 5 nhóm ngành ứng dụng công nghệ cao
TP Hồ Chí Minh thiếu lao động trong 5 nhóm ngành ứng dụng công nghệ cao28/02/2019 21:36
Thừa lao động nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao
Thừa lao động nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao24/03/2017 01:10
Lo thiếu lao động sau tết
Lo thiếu lao động sau tết13/02/2015 23:48

TP Hồ Chí Minh thiếu lao động trong 5 nhóm ngành ứng dụng công nghệ cao

Trong tháng 3, TP Hồ Chí Minh cần khoảng 30.000 lao động. Năm nhóm ngành phát triển mạnh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có nhu cầu tuyển dụng mới tăng cao.