Sau nhiều ngày mong đợi, cuối cùng người lao động trong khối doanh nghiệp cả nước đã biết được mức tăng lương tối thiểu cho mình từ ngày 1-1-2016 là 12,4%. Phần lớn công nhân khi được hỏi đều bày tỏ chưa hài lòng với mức lương mới này, vì vẫn chưa đáp ứng được đời sống tối thiểu của người lao động.

 

 

Theo Báo Đồng Nai

.