Thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-1919/03/2020 09:57
Tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2020
Tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm 202003/03/2020 20:04

Thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(BVPL) - Để triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 17/3/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.